ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
Ποτήρια Χάρτινα
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ/ΣΑΚ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
10310120**

4οζ ΖΕΣΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

100 2400
10310250**

8οζ ΖΕΣΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

60 1500
10300350**

Ι2οζ ΚΡΥΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

100 2000
10310350**

Ι2οζ ΖΕΣΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

100 2000
10310400**

14οζ ΖΕΣΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

50 1000
10300450**

Ι6οζ ΚΡΥΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

50 1000
10310450**

Ι6οζ ΖΕΣΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

50 1000
Ενδιαφέρομαι για τα επιλεγμένα προϊόντα