ΔΙΟΓΚOΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ/ΣΑΚ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
1020012050

FOAM 4oz

30 2730
1020025050

ΠΟΤΗΡΙ FOAM 8οζ

30 1500
1020035050

ΠΟΤΗΡΙ FOAM Ι2οζ

20 1000
1020040050

ΠΟΤΗΡΙ FOAM Ι4οζ

20 800
1020045050

ΠΟΤΗΡΙ FOAM Ι6οζ

20 1080
10201350**

ΠΟΤΗΡΙ FOAM 12οζ (τυπωμένο)

20 1000
10201450**

ΠΟΤΗΡΙ FOAM 16οζ (τυπωμένο)

20 1080
Ενδιαφέρομαι για τα επιλεγμένα προϊόντα