Προϊόντα
Ποτήρια
Σκεύη Αλουμινίου
Σκεύη Διογκόμενης Πολυστερίνης ΕPS
Σκεύη Πλαστικά
Πλαστικά Κύπελλα PS
Διάφορα ΑναλώσιμαΑρχική
 

Θέση Ποταμιά 19300 Ασπρόπυργος - Τηλ.: 210 5580008 Fax: 210 558003 - email: info@bbp.gr